הכנס כאן את כתובת המייל של חשבון הפייפאל שלך loading

מחיר: ₪180.00

ושיהיה לימוד מהנה!

ENGLISH MASTER - part 3

loading

מידע חשוב לפני שמתחילים...

 

קורס זה מיועד לכל אלו שאין להם ידע באנגלית כלל, או לכאלו שיש להם ידע מועט ורוצים לשפרו ולהרחיבו, תוך שימת דדגש על הקניית היסודות הנכונים כבר מההתחלה.

שיטת הלימוד בקורס זה חדשנית וייחודית – הכול מוגש בצורת שיעורים בווידיאו – רק לראות, לקלוט, וללמוד!

מה עוד מיוחד בקורס הזה?

■ שלוש רמות לימוד. בחר לך את הרמה המתאימה לך.

■ הכול מוגש על גבי המסך בצורת כתוביות ברורות – התרגום וכל ההסברים – והכול מוגש על ידי קריינים מקצועיים באנגלית.

■ ניתנים מספר שיעורי חינם בכל חלק. רוצים עוד? בבקשה – ניתן לשדרג לגרסה המלאה ולצפות בכל השיעורים.

העיקרון הוא... למדו בקצב שלכם. צפו בכל שיעור כמה פעמים שתרצו, עד שתרגישו נוח ובטוחים מספיק לעבור לשיעור הבא. זה היתרון של קורס ללימוד עצמי!

חלק ראשון

שלום וברוכים הבאים לחלק הראשון של הקורס "מאסטר באנגלית"! בחלק זה נלמד לבטא את אותיות הא"ב האנגלי ונלמד את ההגייה של צירופי אותיות מקובלים בשפה. כמו כן, נתחיל לרכוש אוצר מילים בסיסי ושימושי.

חלק שני

בחלק זה נתמקד בלימוד יסודות הדקדוק האנגלי, כולל נטיית פעלים שימושיים, צורות שמות תואר, ועוד הרבה דברים... וכמובן, נמשיך להעשיר את אוצר המילים שלנו.

חלק שלישי

בחלק זה נמשיך ונתמקד בלימוד יסודות הדקדוק האנגלי ובחלקי הדיבר, נלמד על צורות שמות עצם וצורות שמות תואר, ועוד...

בחלק זה תעשו הכרה עם ביטויים שגורים בשפה ונרחיב את אוצר מילים שלנו בעזרתו תוכלו כבר ממש לנהל שיחה...

זהו. עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל!

הקדמה

שלום וברוכים הבאים לחלק השלישי של הקורס "אנגלית בסיסית"!
בחלק זה נמשיך ונתמקד בלימוד יסודות הדקדוק האנגלי ובחלקי הדיבר, נלמד על צורות שמות עצם וצורות שמות תואר, ועוד...
בחלק זה תעשו הכרה עם ביטויים שגורים בשפה ונרחיב את אוצר מילים שלנו בעזרתו תוכלו כבר ממש לנהל שיחה...
אז מוכנים? מתחילים!

שיעור 1

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

Prepositions

מילות יחס

The prepositions “between” and “among”

השימוש במילים "between", "among"

Possessive pronouns

כינויי הקניין

Contractions

קיצורים

 

שיעור 2

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

The definite article “the”

תווית היידוע "The"

Ordinal numbers

מספרים סידוריים

The phrases “excuse me” and “I’m sorry”

השימוש בביטויים ""excuse me ו-"I’m sorry"

More prepositions

מילות יחס נוספות

Capital letters

אותיות גדולות

שיעור 3

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “how much”

השימוש בשאלה "How much"

The word “month”

השימוש במילה " "month= חודש

Proper nouns

שמות עצם פרטיים

Compound nouns

שמות עצם מורכבים

Contractions

קיצורים

שיעור 4

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The verb “get”

השימוש בפועל "get"

The word "how"

השימוש במילת השאלה ""how

The word “other”

השימוש במילה other""

The prefix “sub”

השימוש בתחילית ""sub

The words “subway”, “tube”, and “underground”

השימוש במילים: subway", underground", "tube""

The particle “will”

המילה ""will לציון זמן עתיד

The verb “go”

הפועל "to go"

The phrase “It’s not far”

הביטוי "It's not far"

More prepositions

מילות יחס נוספות

שיעור 5

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The words “sir” and “ma’am”

השימוש במילים ""sir", "madam

The word “fare”

השימוש במילה  "fare"

Adjectives

שמות תואר

Contractions

קיצורים

Types of schools

בתי ספר לסוגיהם

The word “across”

השימוש במילה "across"

The word “half”

השימוש במילה ""half

The words “high” and “tall”

השימוש בשמות התואר ""high", "tall

שיעור 6

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrases “Have you got?” and “Do you have?”

השימוש בביטויים Have you got " ו-
Do you have
 
The verb “enjoy”

השימוש בפועל ""enjoy

Capital letters

אותיות גדולות

Capitalized adjectives

שמות תואר באות גדולה

The word “program”

השימוש במילה ""program

The location of adverbs

מיקום תואר הפועל במשפט

שיעור 7

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

Contractions

קיצורים

The verb "have"

הפועל  have 

The phrase “I would like”

השימוש בביטוי "I would like"

The word “glass”

המילה ""glass

שיעור 8

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The indefinite articles “a” and “an”

התווית הסתמית – "a", "an"

The words “invitation” and “order”

השימוש במילים invitation", "order""

The words “can” and “could”

השימוש  ב- "could" וב- "can"

The phrase “for breakfast”

השימוש בביטוי "for breakfast"

The phrase “having breakfast”

השימוש בביטוי ""having breakfast

שיעור 9

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “I’d rather have”

השימוש בביטוי ""I’d rather have

The phrases “too much” and “too many”

השימוש בביטוי " "too much

The phrase “a slice of”

השימוש בביטוי  ""A slice of

The word “another”

השימוש במילה  "another"

שיעור 10

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “a double one”

השימוש בביטוי ""a double one

The preposition “on”

השימוש במילת היחס "on"

The words “great” and “large”

השימוש במילים ""great ו- "large"

The words “few” and “a few”

השימוש במילים ""few", "a few

The words “till” and “until”

השימוש במילים ""until", "till

שיעור 11

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The expressions “a.m.” and “p.m.”

הקיצורים ""p.m ו- ""a.m

The word “o’clock”

השימוש במילה "o’clock"

The phrase “to pay the bill”

השימוש בביטוי "to pay the bill"

The words “soap” and “ashtray”

השימוש במילים  ""soap ו- ""ashtray

The words “elevator” and “lift”

השימוש במילים "lift" ו- "elevator"

The word “headwaiter”

השימוש במילה "headwaiter"

The word “switch”

שם העצם ""switch

שיעור 12

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The words “some” and “any”

השימוש במילים ""any ו- "some"

The phrase “I’m afraid”

השימוש בביטוי ""I’m afraid

The form “as… as”

השימוש בביטוי "as... as" - כביטוי השוואה

שיעור 13

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “look for”

השימוש בביטוי ""look for

The adverb “well”

השימוש במילה "well"

The phrase “made of gold”

הביטוי  ""made of gold

The words “make” and “made”

השימוש במילים ""make", "made

The phrase “a smaller one”

השימוש בביטוי "a smaller one"

שיעור 14

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

Animal names (count nouns)

שם בעל-החיים(ניתנים לספירה)

Meat names (non-count nouns)

הבשר של בעל החיים (לא ניתן לספירה)

The words “hear” and “listen”

השימוש במילים "hear – listen"

The phrase “let me”

השימוש בביטוי: “let me”= תן לי

שיעור 15

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The word “enough”

השימוש במילה ""enough

The word “measure”

השימוש במילה ""measure

The word “fit”

השימוש במילה ""fit

The words “something” and “anything”

השימוש במילים ""something" - "anything

The word “inexpensive”

השימוש במילה inexpensive""

The prefix “in”

השימוש בתחילית ""in

שיעור 16

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The word “wear”

השימוש במילה ""wear

The phrase “try on”

השימוש בביטוי "try on"

The phrase “every day”

השימוש בביטוי ""every day

The phrase “latest style”

השימוש בביטוי "latest style"

The word “size”

השימוש במילה "size"

The phrase “a bit”

השימוש בביטוי "a bit"

שיעור 17

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The words “must” and “have to”

ההבדל בין "must" ו- ""have to

Contracted form

הצורה המקוצרת

The word “about”

השימוש במילה  " "about

The word “work”

השימוש במילה ""work

שיעור 18

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “to be washed”

השימוש בביטוי ""to be washed

The phrase “to be pressed”

השימוש בביטוי ""to be pressed

More examples of adjectives derived from verbs

דוגמאות נוספות לשמות תואר הנגזרים משמות עצם

The word “always”

השימוש במילה ""always

The verb “need”

השימוש בפועל  ""need

The word “lengthen”

השימוש במילה "lengthen"

The words “blouse” and “shirt”

ההבדל בין ""shirt ו- ""blouse

שיעור 19

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “at the hairdresser”

השימוש בביטוי ""at the hairdresser’s

The word “shampoo”

השימוש במילה ""shampoo

The word “part”

השימוש במילה "part"

The word “straighten”

השימוש במילה "straighten"

The word “never”

השימוש במילה ""never

The word “hair”

השימוש במילה ""hair

שיעור 20

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The word “all right”

השימוש בביטוי "all right"

The word “tire”

השימוש במילה ""tire

The word “fuel”

השימוש במילה ""fuel

The phrase “in a hurry”

השימוש בביטוי ""In a hurry

More phrases with the preposition “in”:

ביטויים נוספים עם מילת היחס "in"

The word “second”

השימוש במילה "second"

שיעור 21

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The word “busy”

השימוש במילה "busy"

The possessive form [Contracted possessive form]

השייכות [הצורה המקוצרת]

The verb “make”

השימוש בפועל "to make"

More phrases with the verb “do”:

ביטויים נוספים עם הפועל "do"

The phrase “on the telephone”

השימוש בביטוי ""on the telephone

The phrases “come in” and “come back”

השימוש בביטויים ""come in", "come back

שיעור 22

 

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The word “email”

המילה email

A count noun

שם עצם ספיר (מציין דברים שאפשר לספור)

The phrase “airmail”

השימוש בביטוי " "airmail

The preposition “by”

מילת היחס "by"

The words “license” and “licence”

ההבדל בין ""license ו- ""licence

The word “information”

השימוש במילה " "information

The word “renew”

השימוש במילה renew"

שיעור 23

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “identification card” or “ID card”

השימוש בביטוי " identification card" או ""ID card

The phrase “right away”

השימוש בביטוי ""right away

The word “check”

השימוש במילה "check"

The words “sign” and “signature”

השימוש במילים "sign", "signature"

Types of accounts

סוגי חשבונות

The phrase “to pay by check”

השימוש בביטוי ""to pay by  check

The word “adviser”

השימוש במילה  ""adviser

שיעור 24

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The word “movies”

השימוש במילה ""movies

The phrase “What’s on?”

השימוש בביטוי what’s on?""

The word “Italian”

השימוש במילה ""Italian

The word “subtitles”

השימוש במילה "subtitles"

The word “theater”

השימוש במילה "theater"

שיעור 25

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “I feel like”

השימוש בביטוי ""I feel like

The expression “(to) feel like”

השימוש בביטוי ""(to)feel like

The word “taming”

השימוש במילה "taming"

The phrase “in the front row”

השימוש בביטוי "In the front row"

שיעור 26

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The word “news”

השימוש במילה "news"

The verb “show”

השימוש בפועל  show""

The phrase “I can’t stand it”

השימוש בביטוי "I can’t stand it"

The words “watch” and “look”

ההבדל בין "look" ו- ""watch

The phrase “as far as I can remember”

השימוש בביטוי ""as far as I can remember

The word “switch”

השימוש במילה ""switch

שיעור 27

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “Can I help you?”

השימוש בביטוי "Can I help you?"

The phrase “Not at all”

השימוש בביטוי "not at all"

Prepositions with time expressions

מילות יחס עם ביטויי זמן

שיעור 28

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “at the doctor’s” Contracted form

השימוש בביטוי "at the doctor’s"
צורה מקוצרת

The word “sore”

השימוש במילה ""sore

The verb “put”

מילת היחס put""

שיעור 29

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

שיעור 30

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The verb “book”

השימוש בביטוי ""to book

The phrase “leaving for”

השימוש בביטוי "leaving for"

The word “ahead”

השימוש במילה ""ahead

שיעור 31

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “flight No.”

השימוש בביטוי ".flight No"

The word “reservation”

השימוש במילה ""reservation

The phrase “take off”

השימוש בביטוי ""take off

The phrase “in an hour”

השימוש בביטוי "in an hour"

שיעור 32

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה (1)

Exercise

תרגיל

The word “abroad

השימוש במילה ""aboard

The word “crew”

השימוש במילה ""crew

 

שיעור 33

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “how long”

השימוש בביטוי "?"How long

The word “intend”

השימוש במילה ""Intend

The verb “to stay”

השימוש בפועל ""to stay

The word “partner”

השימוש במילה ""partner

The word “ago”

השימוש במילה ""ago

The prepositions: in, on

מילות היחס "in", "on"

שיעור 34

 

Vocabulary

אוצר מילים

A short conversation

שיחה קצרה

Exercise

תרגיל

The phrase “have to”

השימוש בצירוף "have to"

The word “customs”

השימוש במילה "customs"

The phrase “nothing to declare”

השימוש בביטוי " "nothing to declare

The phrase “for inspection”

השימוש בביטוי "for inspection"

The word “personal”

השימוש במילה ""personal

The word “particular”

השימוש במילה ""particular

Play