הכנס כאן את כתובת המייל של חשבון הפייפאל שלך loading

מחיר: ₪120.00

ושיהיה לימוד מהנה!

ENGLISH MASTER - part 2

loading

מידע חשוב לפני שמתחילים...

 

קורס זה מיועד לכל אלו שאין להם ידע באנגלית כלל, או לכאלו שיש להם ידע מועט ורוצים לשפרו ולהרחיבו, תוך שימת דדגש על הקניית היסודות הנכונים כבר מההתחלה.

שיטת הלימוד בקורס זה חדשנית וייחודית – הכול מוגש בצורת שיעורים בווידיאו – רק לראות, לקלוט, וללמוד!

מה עוד מיוחד בקורס הזה?

■ שלוש רמות לימוד. בחר לך את הרמה המתאימה לך.

■ הכול מוגש על גבי המסך בצורת כתוביות ברורות – התרגום וכל ההסברים – והכול מוגש על ידי קריינים מקצועיים באנגלית.

■ ניתנים מספר שיעורי חינם בכל חלק. רוצים עוד? בבקשה – ניתן לשדרג לגרסה המלאה ולצפות בכל השיעורים.

העיקרון הוא... למדו בקצב שלכם. צפו בכל שיעור כמה פעמים שתרצו, עד שתרגישו נוח ובטוחים מספיק לעבור לשיעור הבא. זה היתרון של קורס ללימוד עצמי!

חלק ראשון

שלום וברוכים הבאים לחלק הראשון של הקורס "מאסטר באנגלית"! בחלק זה נלמד לבטא את אותיות הא"ב האנגלי ונלמד את ההגייה של צירופי אותיות מקובלים בשפה. כמו כן, נתחיל לרכוש אוצר מילים בסיסי ושימושי.

חלק שני

בחלק זה נתמקד בלימוד יסודות הדקדוק האנגלי, כולל נטיית פעלים שימושיים, צורות שמות תואר, ועוד הרבה דברים... וכמובן, נמשיך להעשיר את אוצר המילים שלנו.

חלק שלישי

בחלק זה נמשיך ונתמקד בלימוד יסודות הדקדוק האנגלי ובחלקי הדיבר, נלמד על צורות שמות עצם וצורות שמות תואר, ועוד...

בחלק זה תעשו הכרה עם ביטויים שגורים בשפה ונרחיב את אוצר מילים שלנו בעזרתו תוכלו כבר ממש לנהל שיחה...

זהו. עכשיו אנחנו מוכנים להתחיל!

 

הקדמה

שלום וברוכים הבאים לחלק השני של הקורס "אנגלית בסיסית"!
בחלק זה נתמקד בלימוד יסודות הדקדוק האנגלי, כולל נטיית פעלים שימושיים, צורות שמות תואר, ועוד הרבה דברים... וכמובן, נמשיך להעשיר את אוצר המילים שלנו.
אז מוכנים? מתחילים!

שיעור 1

The noun

שם העצם

The indefinite article “a” or “an”

התווית הסתמית ""a או " "an

The definite article “the”

תווית הַיִדּוע  "the"

Gender in the English language

מין דקדוקי בשפה האנגלית

שיעור 2

Vocabulary

אוצר מילים

Subject pronouns

כינויי הגוף המשמשים כנושא במשפט

The verb

הפועל

Exercise

תרגיל

שיעור 3

 

Vocabulary

אוצר מילים

Questions and answers

שאלות ותשובות

Exercise

תרגיל

שיעור 4

 

Vocabulary

אוצר מילים

The verb “be”

 הפועל ""to be
Exercise

תרגיל

 

 

שיעור 5

 

Vocabulary

אוצר מילים

The verb “be” – negative form

צורת השלילה של הפועל  ""to be

The verb “be” – interrogative form

צורת השאלה של הפועל  " "to be

Questions and answers

שאלות ותשובות

Exercise

תרגיל

The suffix “er”

הסיומת  ""er

The suffix “or”

הסיומת ""or

The suffix “ist”

הסיומת  ""ist

The suffix “ian”

הסיומת  " "ian

“ant” or “ent suffix The

הסיומת "ant" / "ent"

 

שיעור 6

 

Vocabulary

אוצר מילים

The words “this” and “that”

זה-  " "this", "that

The word “or”

השימוש ב - " "or

The phrases “There is” and “There are”

השימוש ב - ""There is ו- ""There are

Questions and answers

שאלות ותשובות

Exercise

תרגיל

 

שיעור 7

Vocabulary

אוצר מילים

Prepositions

מילות יחס

The preposition “on”

מילת היחס "on" = על

The preposition “at”

מילת היחס ""at = ב...

The preposition “to”

מילת היחס ""to = אל, ל....

The preposition “from”

מילת היחס "from" = מ...

The preposition “of”

מילת היחס ""of = של

The preposition “near”

מילת היחס ""near = קרוב

The preposition “under”

מילת היחס "under" = תחת

The preposition “for”

מילת היחס for"" = למען, ל..., בשביל

The preposition “behind”

מילת היחס ""behind = מאחורֵי

The preposition “between”

מילת היחס "between" = בין

The preposition “in front of”

מילת היחס ""in front of = לפני, מול

Question words

מילות שאלה

The question word “where”

מילת השאלה "where" = איפה

The question word “who”

מילת השאלה ""who = מי

The conjunction “and”

השימוש במילת החיבור ""and

Exercise

תרגיל

שיעור 8

 

Vocabulary

אוצר מילים

The question word “what”

מילת השאלה ""what = מה

The contractions “it’s” and “what’s”

הקיצורים ""what’s ו- " "it’s

Exercise

תרגיל

שיעור 9

 

Vocabulary

אוצר מילים

Numbers

מספרים

Examples

דוגמאות

 “howThe question word

מילת השאלה ""how = איך

The question phrases “how much” and “how many”

"how much", "how many" = כמה

Exercise

תרגיל

שיעור 10

 

Vocabulary

אוצר מילים

Possessive adjectives

תואר הקניין

The question word “whose”

מילת השאלה  ""whose = של מי

Exercise

תרגיל

שיעור 11

 

Vocabulary

אוצר מילים

The verb “have”

השימוש בפועל ""have

The verb “have” – interrogative form

צורת השאלה של "have"

The verb “have” – negative form

צורת השלילה של ""have

The phrase “have got”

השימוש ב- ""have got

The words “some” and “any”

השימוש ב-""some וב- ""any

Exercise

תרגיל

שיעור 12

 

Vocabulary

אוצר מילים

The clock

השעון

The auxiliary verb “can”

הפועל ""can

Exercise

תרגיל

שיעור 13

 

Vocabulary

אוצר מילים

Contractions

מיזוג מילים

Examples

דוגמאות

Colors

צבעים – ""colors

Questions and answers

שאלות ותשובות

Sentences

משפטים

Exercise

תרגיל

שיעור 14

 

Vocabulary

אוצר מילים

Ordinal numbers

מספרים סידוריים

Questions and answers

שאלות ותשובות

The days of the week

ימות השבוע

The months of the year

חודשי השנה

Exercise

תרגיל

שיעור 15

 

Vocabulary

אוצר מילים

Present Tense

זמן הווה

Conjugations of the verb “walk” in Present Simple

נטיית הפועל ""walk בהווה הרגיל

Time phrases

ביטויי זמן

Examples

דוגמאות

Exercise

תרגיל

שיעור 16

 

Vocabulary

אוצר מילים

Present Tense (continued)

זמן הווה (המשך)

Conjugations of the verb “walk” in Present Progressive or Continuous

נטיית הפועל ""walk בהווה המתמשך

Conjugations of the verb “walk” in negative form

נטיית הפועל ""walk בשלילה

Conjugations of the verb “walk” in interrogative form

נטיית הפועל "walk" בשאלה

Object pronouns

כינויי הגוף המציינים את המושא (ישיר או עקיף) במשפט

Exercise

תרגיל

שיעור 17

 

Vocabulary

אוצר מילים

Future tense

זמן עתיד

Conjugations of the verb “come” in Future Tense

נטיית הפועל ""come בזמן בעתיד

Exercise

תרגיל

שיעור 18

 

Vocabulary

אוצר מילים

Past Simple

העבר הפשוט  "past simple"

Irregular verbs

פעלים יוצאים מן הכלל

Past Simple – negative form

צורת השלילה בעבר

Past Simple – interrogative form

צורת השאלה בעבר

The verb “be” in Past Simple

נטיית הפועל ""to be בעבר

Exercise

תרגיל

שיעור 19

 

Vocabulary

אוצר מילים

The weather

מזג האוויר 

Exercise

תרגיל

שיעור 20

 

Vocabulary

אוצר מילים

The adjective

שם התואר

Questions and answers

שאלות ותשובות

Exercise

תרגיל

שיעור 21

 

Vocabulary

אוצר מילים

The adjective (continued)

שם התואר (המשך)

Exercise

תרגיל

שיעור 22

 

Vocabulary

אוצר מילים

The adjective (continued)

שם התואר (המשך)

Irregular adjectives

שמות תואר יוצאים מן הכלל

Exercise

תרגיל

שיעור 23

 

Vocabulary

אוצר מילים

Possessive form

ציון שייכות

Possessive pronouns

כינוי הקניין

Exercise

תרגיל

שיעור 24

 

Vocabulary

אוצר מילים

Questions and answers

שאלות ותשובות

Play